Dijital Sinyal

DÜNYA ELLERİMDE

“Dünya Ellerimde Projesi”

1-PROJENİN ADI

“Dünya Ellerimde”

2-PROJENİN AMACI

Farklı ülkeler de yaşayan İşitme Engelli Vatandaşların birbirleriyle iletişim kurabilmelerini sağlamak.

3-PROJENİN BAŞLATILMA GEREKÇELERİ

Bu projenin başlatılmasının gereği ; Dünya da yaşayan İşitme Engelli Vatandaşlar için kapsamlı bir çalışma yapılmadığını tespit ettik. Kendilerini hayatın bir parçası olarak görmediklerini düşündüğümüzden ve onlara aidiyet duygusu ve sorumluluğunu kazandırmak amacıyla bu projeye gerek duyduk.

4-PROJENİN HEDEFLERİ

  1. a) İşitme Engelli Vatandaşların yaşadıkları ülkenin İşaret Dili Eğitim videolarının hazırlanması.
  2. b) www.dunyaellerimde.org İnteraktif Eğitim Sitesin de yayınlanması.
  3. c) Her ülke vatandaşı kendi İşaret Dilini öğrendiği gibi diğer ülke İşaret Dilini öğrenebilme imkanının sunulması.
  4. d) Böylece farklı ülkelerde yaşayan İşitme Engelli Vatandaşların birbirleriyle iletişim kurabilme imkanının sağlanması.

5-PROJENİN HEDEF KİTLESİ

Tüm İşitme Engelliler ve İşaret Dili’ni Öğrenmek İsteyen Herkes.

6-PROJENİN İŞLEYİŞİ

*Projede yer alacak ülkelerin kendi dillerinde İşaret Dili Eğitim videolarının hazırlanması

*Hazırlanan bu videoların www.dunyaellerimde.org İnteraktif Eğitim Sitesinde yayınlanması

*Proje de yer alacak Ülke Konsolosluklarına proje hakkında bilgi verilmesi.

*Projeye katılacak her ülkenin Milli Eğitim Bakanlıklarıyla iletişime geçilerek ülkeleri için hazırlanan İşaret Dili  Eğitim videolarına inceleme için imkan verilmesi.