DİJİTAL SİNYAL

Dijital Sinyal

İŞİTME ENGELLİLER

İŞİTME ENGELLİLER

İletişim, duygu ve düşünceyi ifade etme şeklidir. İşitme engelliler için de iletişim aracı işaret dilidir. Ülkemizde İşitme Engelliler Federasyonu verilerine göre 2.5 milyon, Birleşmiş Milletler verilerine göre ise 3 milyon işitme engelli bulunmaktadır. Bu sayı diğer ülkelerde de küçümsenmiyecek oranda yüksektir.

Bu aşamada Konsolosluklardan ve Ülke Milli Eğitim Bakanlıklarından destek istenebilir.

 

İŞARET DİLİ

İşaret Dili, işitme engellilerce kullanılan, duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçların ifade

Edilmesi amacıyla görsel ve jestsel biçime dayanan dili ifade etmektedir. Her ülkenin kendine

ait bir işaret dili  vardır TİD) kursu işaret dilinin aktif bir şekilde kullanılabilen ve işitme

engellilerle iletişim kurabilen  bireylerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

ULUSLARARASI İŞARET DİLİ

Dünya’da bildiğimiz ya da hala bilmediğimiz birçok dil mevcuttur. Bu dilleri saymakla

bitiremeyiz aslında. Günümüzde bildiğimiz ya da bilmediğimiz bir çok dil mevcuttur. Bunlardan birisi de Uluslararası İşaret dilidir. Evrensel uluslar arası işaret dili var mıdır? Yoksa işitme engelli

vatandaşlarımız yurt dışına çıktıklarında, ya da yurt dışından ülkemize gelen vatandaşlar nasıl

bir ortak dil ile iletişime geçmektedirler? İnsanların kafasını birazcık karıştıran konular arasındadır.

 

İşaret dili, evrensel değildir. Bu dil ülkelere, bölgelere hatta kentlere göre farklılıklar gösterir. Dünyada 100’den fazla işaret dili vardır. Her biri kendi içerisinde bir hikaye ve sözcük barındırır. Bunun yanı sıra, kullanılan başlıca işaretlerin biraraya geldiği, uluslararası temel bir işaret dili de vardır. Bu ortak dil, farklı ülkelerden sağır ve dilsizlerin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlar. Uluslararası İşaret Dili (“International Sign Language”) olarak da bilinen “Gestuno” 1951’de ilk defa “Dünya İşitme Engelliler Federasyonu”nun (“World Federation of the Deaf”) dünya çapındaki kongresi çerçevesinde ele alınan yapay bir işaret dilidir. “Gestuno” ismi İtalyancadan gelmektedir. “Gestuno”, “işaretlerden birisi” anlamını taşımaktadır. 1973’te bir komisyon uluslararası bir yapay işaret dili üzerine çalışmalar yapmıştır ve bu yapay işaret dilini standartlaştırmaya çalışmıştır. Birçok ülkede işitme engelliler tarafından anlaşılan işaretler bu komisyonda bir araya getirilmiştir. Ayrıca bu komisyon yaklaşık 1500 işaretten oluşan bir kitap yayınlamıştır. Ancak Gestuno’nun gerçek bir dil gibi somut dil bilgisel kuralları yoktur.

 

“Ruhun penceresi olarak isimlendirebileceğimiz göz, doğanın sonsuz

eserlerini tamamen ve fazlasıyla değerlendirebilen temel bir araçtır. Kulak

ikinci sıradadır; onun saygınlığı, gözün gördüklerini işitmesinden gelir.”

(Leonardo da Vinci, Notebook IX 327).

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir